«راهنماي مراحل ثبت نام براي دانشجويان جديدالورود»

«راهنماي مراحل ثبت نام»
«دریافت فرم تعهدنامه محضری»
«دریافت فرم محارم»
نام کاربری: شماره دانشجويي
رمز عبور پيش فرض : شماره شناسنامه (لطفا پس از ورود رمز پيش فرض خود را تغيير دهيد)

چنانچه در هر یک از مراحل کار دچار مشکل شدید با شماره 02122439836 (خواهران) و 02123872416 (برادران) تماس بگیرید.