نمایش اطلاعات خوابگاه
«لیست خوابگاه‌ها» |  «لیست طبقات خوابگاه»
نام: امام علی(ع)/ بلوک1
کد: 89
آدرس: میدان صنعت/فاز چهارم شهرک غرب/خ فلامک شمالی/ک آسمان 21
تصویر:
جنسیت خوابگاه: مرد
وضعیت متاهلی خوابگاه: مجرد
وضعیت: فعال