«لیست اخبار»


1395/6/16
درخواست خوابگاه دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول 96-95

ضمن عرض تبریک به دانشجویان پذیرشته شده در نیمسال اول تحصیلی 96-95 ، به اطلاع رسانده می شود، جهت ثبت درخواست خوابگاه، از روز 95/06/27 لغایت 95/07/15به سامانه اسکان مراجعه نموده و فرم درخواست خوابگاه را تکمیل و ارسال نمایند.. در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره های زیر تماس بگیرید:

خواهران 22439836

برادران 22179518