«لیست اخبار»


1394/10/28
راه اندازی درگاه پرداخت اینترنتی سامانه اسکان

درگاه اینترنتی سامانه اسکان جهت سهولت در پرداخت هزینه دانشجویان شهریه پرداز، راه­اندازی گردید. از این پس دانشجویان شهریه پرداز میتوانند جهت واریز ماهیانه هزینه خوابگاه خود به سامانه اسکان مراجعه و نسبت به پرداخت هزینه خود اقدام نمایند