«لیست اخبار»


1393/6/3
اطلاعیه ویژه دانشجویان جدیدالورود

انتخاب خوابگاه و اتاق دانشجویان جدیدالورود بنابر شرایط موجود و بررسی های اداره خوابگاهها به صلاحدید سرپرست خوابگاه صورت خواهد گرفت و اتاقهای تایید شده به صورت موقت می باشند. خواهشمند است در این خصوص با سرپرستان محترم خوابگاهها همکاری لازم را به عمل آورید.