«لیست اخبار»


1395/6/27
دانشجویان جدیدالورود مهر 95

دانشجویان جدیدالورود  نیمسال اول سال تحصیلی 96-95، جهت ثبت نام در خوابگاهها  به هیچ عنوان نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد و درخواستها از طریق سامانه اسکان بررسی و پاسخگویی می گردد..

لازم به ذکر است به درخواستهای حضوری پاسخی داده نمی شود.