«لیست اخبار»


1394/6/24
اشکال در ورود به سامانه اسکان

دانشجویان عزیز ورودی نیمسال اول 95-94، چنانچه در هنگام اولین ورود به سامانه اسکان دچار مشکل شدید و کد کاربری شما اشتباه اعلام گردید، به دلیل عدم انتقال اطلاعات دانشجویی می باشد. شما می توانید پس از 48-24 ساعت دوباره امتحان کنید.