اخبار
تاریخ انتشارعنوان خبر
1397/6/21 اسکان دانشجویان ورودی نیمسال اول 98-97
1396/11/14 تمدید مهلت درخواست خوابگاه در بهمن 96
1396/10/23 درخواست خوابگاه دانشجویان جدیدالورود بهمن 1396
1395/11/4 خدمات تغذیه جهت دانشجویان جدیدالورود
1395/11/2 زمان اسکان دانشجویان ورودی جدید در خوابگاه
1395/6/27 دانشجویان جدیدالورود مهر 95
1395/6/16 درخواست خوابگاه دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول 96-95
1394/10/28 راه اندازی درگاه پرداخت اینترنتی سامانه اسکان
1394/10/5 آغاز ثبت درخواست خوابگاه دانشجویان ورودی نیمسال دوم95-94 از مورخ 94/10/26
1394/6/24 اشکال در ورود به سامانه اسکان
1394/6/18 وسایل مورد نیاز جهت اسکان دانشجویان جدیدالورود
1394/6/14 درخواست خوابگاه دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول 95-94
1394/5/18 تمدید اسکان دانشجویان ساکن خوابگاه
1393/6/26 قابل توجه دانشجویان جدیدالورود
1393/6/14 دقت در تکمیل فرمهای ثبت نام
1393/6/3 اطلاعیه ویژه دانشجویان جدیدالورود
1393/6/3 شرایط غیر مجاز جهت اخذ خوابگاه